author 0913089778

Compare Listings

Khảo Sát Ảnh Hưởng Của Thói Quen Ăn Uống Sinh Hoạt Lên Triệu Chứng Trào Ngược Dạ Dày – Thực Quản

Khảo Sát Ảnh Hưởng Của Thói Quen Ăn Uống Sinh Hoạt Lên Triệu Chứng Trào Ngược Dạ Dày – Thực Quản

Bệnh trào ngược dạ dày thực quản là một vấn đề sức khỏe thường gặp ở người Việt Nam. Khảo sát này được tiến hành với mong muốn có thể giúp xác định rõ hơn những thói quen ăn uống và sinh hoạt của người Việt thường liên quan đến triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản, từ đó giúp ích cho việc nâng cao sức khỏe cộng đồng.


Don`t copy text!