author 0913089778

Compare Listings

Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery

Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery

Cập nhật đến ngày 01/06/2018

Công tác thi công cốp pha tầng thượng Khu N
Công tác thi công cốp pha tầng thượng Khu G
Công tác thi công cốp pha trụ tầng 2 Khu K
Công tác thi công cốp pha trụ tầng 1 Khu M
Công tác thi công xây tường tầng 1 Khu A
Công tác thi công tô trát tường mặt ngoài Khu L
Hình ảnh khu cảnh quan mặt tiền dự án
Hình ảnh khu cảnh quan mặt tiền dự án
Hình ảnh hồ bơi nước mặn tràn bờ
Hình ảnh hồ bơi nước mặn tràn bờ
Hình ảnh đường nội bộ
img

admin

IT System Management

Don`t copy text!